W dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) w szkole będzie kontynuowana akcja strajkowa.Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze nad uczniami zgłoszonymi do wychowawców w godzinach pracy świetlicy szkolnej tj. 6.30 – 16.30. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie i wyrozumiałość.

Prosimy śledzić na bieżąco środki masowego przekazu, e-dziennik, stronę internetową szkoły, a także FB szkoły.

facebook