Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
ul. Konstytucji 3 Maja 8
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel./fax: (0-prefix-24) 2752644

 

  


Historia i patron, pieśń szkoły

Dyrekcja i nauczyciele
Administracja i obsługa
Absolwenci
Dokumenty szkoły
Zajęcia pozalekcyjne

Uroczystości szkolne - galeria

Z życia szkoły
Nasi najlepsi
Pedagog
Sportowe wieści
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Publikacje
Pisali o nas
Linki do stron
Dla  szóstoklasistów
zalecana rozdzielczość:
1024x768

Oferta "Trójki"

 Chcemy, by szkoła była dla dzieci ich drugim domem. Otaczamy swoich uczniów życzliwą opieką. Tworzymy bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości. Pomagamy wkraczać w fascynujący świat wiedzy. Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami.

    Kładziemy nacisk na:
rozwijanie twórczego myślenia, wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości, opanowanie trzech języków obcych, umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu, umożliwianie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności, czynny udział w życiu kulturalnym swojej małej ojczyzny oraz współpracę ze szkołami Unii Europejskiej.

    Wszystkim uczniom zapewniamy:
- wysoki poziom nauczania
- naukę języków obcych już od klasy pierwszej
- zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych
- uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań
- lekcje wychowania fizycznego na basenie i w dwóch salach gimnastycznych
- zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne
- opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej
- korzystanie z bogatego zbioru bibliotecznego
- systematyczną pomoc pedagoga
- szeroki program imprez klasowych i szkolnych
- bogatą ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych
- wycieczki turystyczno-krajoznawcze
- wyjazdy do kin i teatrów
- obiady w stołówce szkolnej                                                                  
- ciekawe zajęcia w czasie ferii zimowych
- dla chętnych dodatkowe zajęcia językowe

   Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, jaki dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno-zdrowotnego.