Kodujemy w szkole

Miło nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu otrzymała certyfikat „Kodujemy w szkole”. W tym roku szkolnym „Trójka” przystąpiła do konkursu „Kodujemy w szkole”. Udział w konkursie wiązał się z wykonaniem określonych zadań. Celem konkursu jest popularyzacja nauki programowania w szkołach oraz rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. Jest to również jeden z priorytetowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Nasza szkoła wykonała 9 zadań: Nauka kodowania przez zabawę i ruch – zaproponowanie zabaw wprowadzających do nauki programowania bez użycia komputera. Kodujemy na ekranie – wykorzystanie podczas zajęć dostępnych programów uczących programowania, m.in. Scratch Junior, Scratch, Run Marco!, Kodable itp. Zapoznanie uczniów i wykorzystywanie tych programów podczas zajęć. Odwrócona lekcja – umożliwienie uczniom poprowadzenia lekcji i prezentacji ulubionych, ciekawych stron internetowych .Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni – jak się chronić i bezpiecznie korzystać z Internetu?  Bądź bezpieczny w Internecie – wykonanie plakatu z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Multimedialna klasa – wykorzystanie multimediów (np. tablicy interaktywnej, komputera, rzutnika itp.) do przeprowadzenia ciekawej lekcji, zajęć dodatkowych. Internet źródłem wiedzy i rozrywki – zorganizowanie lekcji z wykorzystaniem  gier edukacyjnych, pt. „Multimedialna szkoła – szkoła moich marzeń” –przeprowadzenie konkursu plastycznego dla klas I-III.

Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu „Kodujemy w szkole” było uzyskanie co najmniej 80% punktów. Jury , w którego skład wchodzili przedstawiciele organizatora konkursu, oceniali realizację zadań konkursowych. Nasza szkoła uzyskała 100 % ogólnej liczby punktów. Konkurs koordynowała pani Edyta Paciuszkiewicz.

facebook