Podsumowanie konkursu „Przyroda Twój Przyjaciel” z tematem wiodącym XXXX edycji 2017 „Rośliny i zwierzęta chronione Mazowsza”

 

20 września 2017r. w Szkole Podstawowej nr 3  im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu nastąpiło podsumowanie konkursu „Przyroda Twój Przyjaciel” organizowanego w ubiegłym roku szkolnym przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody przy współpracy z Oddziałem Ligi Ochrony Przyrody w Sierpcu.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji były „Rośliny i zwierzęta chronione Mazowsza”. Głównym celem konkursu było poznanie gatunków roślin i zwierząt prawnie chronionych w Polsce, ochrona różnorodności biologicznej, promocja i ochrona przyrody w regionie,  rozwijanie wśród dzieci  umiejętności plastycznych i fotograficznych w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną.

 Na uroczystość przybyli zaproszeni goście i powitała ich wicedyrektor szkoły – p. Jolanta Chyżyńska. Zaszczycili nas swoją obecnością: Prezes Ligi Ochrony Przyrody p.Zbigniew Suchodolski, wiceprezes LOP p. Urszula Mielczarek, skarbnik Zarządu LOP p.Mariola Wałowska, przedstawiciel Burmistrza Miasta Sierpc – Podinspektor Wydziału Oświaty i Kultury – p.Dorota Żbikowska, przedstawiciel Starosty Sierpeckiego –  Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska p.Aldona Kowalska. 

Następnie głos zabrał prezes p.Zbigniew Suchodolski oraz p.Urszula Mielczarek.

Zaproszono 61 nagrodzonych uczestników konkursu z  11 jednostek oświatowych Miasta Sierpc i Powiatu Sierpeckiego oraz 30 nauczycieli,  pod których kierunkiem zostały wykonane prace.

                 Z naszej szkoły w tym konkursie nagrodzeni i wyróżnieni zostali następujący uczniowie:   Julia Staniszewska i Natalia Stawska  z  kl.IIIf – prace wykonane pod kierunkiem p. Grażyny Fydrychowicz,  Kajetan Lisicki, Emilia Kita, Oliwia Peszyńska z kl.IIIe – prace wykonane pod kierunkiem p.Małgorzaty Sajewskiej, Weronika Antoszek, Oliwia Krześniak – prace wykonane pod kierunkiem p.Justyny Strużewskiej, Natalia Czarnecka z kl. IIIb – praca wykonana pod kierunkiem p.Edyty Paciuszkiewicz, Maja Łasińska z kl.IIIc – praca wykonana pod kierunkiem p. Bogumiły Rzeszotarskiej, Kamil Filanowski z kl.IIIa – praca wykonana pod kierunkiem p.Hanny Kalkowskiej, Adrianna Watkowska i Maja Babecka z kl.IIa – prace wykonane pod kierunkiem p.Anny Kazimierowskiej, Patrycja Lipowska z kl.VIb, Marcin Wojda z kl.VId – praca wykonana pod kierunkiem p.Jolanty Wojdy,  Julia Stefańska i Zuzanna Kozłowska z kl.Vb – prace wykonane pod kierunkiem p.Anny Stoń, Natalia Barańska z kl.VIc, Magdalena Jeżewska z kl.VIb, Zuzanna Łobińska i Filip Kędzierski z kl.VIc, Kinga Skowrońska z kl.VIb, Julia Grzelecka z kl.VIb, Aleksandra Gębska z kl.VIIb, Wiktor Wojciechowski z kl.VId, Bartosz Włoczewski z kl.VIa Marta Włoczewska z kl.VIIc – prace wykonane pod kierunkiem. Barbary Woźnickiej.

 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

                                                                                                                             Barbara Woźnicka

facebook