Podsumowanie projektu „Cyfrowobezpieczni”

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyła  w ogólnopolskim projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl”.
Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa został stworzony po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.
Realizując projekt szczególną uwagę przywiązuje się do tego, by umiejętnie motywować nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w sieci.

Jednym z elementów realizacji projektu było m.in. zorganizowanie Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego.

W naszej szkole miało to miejsce 31.10.2017r. Wydarzenie edukacyjno-informacyjne poprowadziła Edukator pani Joanna Urbańska w formie apelu dla uczniów klas IV-VII oraz warsztatów szkolnych dla klas: Va, Vc, VIb, podczas których uczniowie poznali praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia bezpiecznych haseł oraz  sposobów skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami cyfrowego świata.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było szkolenie Rady Pedagogicznej, w którym wzięło udział 51 nauczycieli. Dnia 6.12.2017r. edukator przydzielony do naszej szkoły dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zachęcał do korzystania z bogatych zasobów strony cyfrowobezpieczni.pl.
Ostatnim etapem było zaproszenie Rodziców i ukazanie pozytywnych jak i negatywnych stron korzystania z Internetu.  Podczas spotkań, które odbyły się 11.01.2018 r., wychowawcy przedstawili prezentację multimedialną prezentującą podstawowe informacje związane z najczęstszymi zagrożeniami występującymi w Sieci oraz zachęcali do odwiedzenia strony cyfrowobezpieczni.pl. W zebraniach wzięło udział 432 rodziców.
Dziękujemy wszystkim Rodzicom za tak liczne przybycie i mamy nadzieję, że informacje przedstawione na zebraniach będą przydatne i użyteczne.
W ramach projektu pani Anna Stoń wzięła udział w dwudniowym szkoleniu i zdobyła certyfikat Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa.

Wszystkie działania uświadomiły uczestnikom akcji zarówno korzyści płynące z wykorzystania urządzeń mobilnych ale także ukazały zagrożenia oraz ryzyko jakie niesie niekontrolowane i przesadne użytkowanie z mediów cyfrowych.

W tym celu nieodzowne wydaje się przestrzeganie pewnych zasad tj.:

  • kontrolowanie dzieci przy komputerze i nie pozostawianie ich bez nadzoru,
  • określanie czasu spędzanego przy komputerze i pamiętanie o ewentualnych przerwach przy dłuższej pracy,
  • ukierunkowywanie zainteresowań z gier w stronę programów edukacyjnych,
  • rozwijanie innych zainteresowań kładąc nacisk na sport i aktywne spędzanie wolnego czasu,
  • uświadamianie zagrożeń poprzez rozmowę,
  • wpajanie zasad mądrego i krytycznego stosunku do różnych informacji i korzystania z technologii informacyjnej,
  • rozwijanie umiejętności interpersonalnych i koleżeńskiej pracy w grupie oraz wspólnego spędzania czasu w gronie przyjaciół i rodziców.

 Anna Stoń

cyfrowo bezpiecz.

facebook