Rada Pedagogiczna

 

oddział przedszkolny

mgr Edyta Paciuszkiewicz
mgr Bogumiła Rzeszotarska
mgr Krystyna Szczęsna
mgr Anna Stoń / lic. Wioletta Skierska
mgr Grażyna Krawczyńska /mgr Marta Guba

 

 

edukacja wczesnoszkolna

            

mgr Barbara Agacińska – Łukasiak
mgr Ewa Chyżyńska
mgr Grażyna Fydrychowicz
mgr Anna Kazimierowska
mgr Joanna Lewandowska
mgr Dorota Pufelska
mgr Małgorzata Sajewska
mgr Anna Żuławnik

język polski

            

mgr Grażyna Gałązka
mgr Joanna Guzowska
mgr Irena Kalkowska
mgr Małgorzata Murawska
mgr Małgorzata Tyburska

 

język niemiecki

j. niemieckimgr Grażyna Danik

język angielski

j, angidelskimgr Aneta Cupała – zwolnienie lekarskie
mgr Elżbieta Kamińska
mgr Elżbieta Szczepańska
mgr Kinga Wochowska

matematyka

mgr Hanna Kalkowska
mgr Anna Ronowicz
mgr Ewa Rycharska
mgr Marta Sochocka
mgr Małgorzata Szatkowska

chemia
chemia
mgr Monika Adamkowska – Oszal (urlop)
mgr Joanna Marlęga

fizyka

fizykamgr Monika Adamkowska – Oszal (urlop)
mgr Józef Urbański

 

 

 

geografia
geogra
mgr Elżbieta Jóźwiak
 

 

biologia

biologiamgr Anna Kopycińska
mgr Krystyna Witkowska

przyroda
            

mgr Anna Kopycińska
mgr Krystyna Witkowska
mgr Barbara Woźnicka

historia i społeczeństwo / historia

mgr Elżbieta Jóźwiak
mgr
Anna Kocięcka

mgr Anna Makowska
mgr Dorota Ossowska
mgr Monika Wojciechowska

 

wiedza o społeczeństwie

wos 

mgr Anna Makowska

zajęcia techniczne / technika  

mgr Barbara Woźnicka

zajęcia komputerowe / informatyka 
   

mgr Monika Wojciechowska
mgr Józef Urbański

 

muzyka  
   

mgr Małgorzata Trojanowska

plastyka  


mgr Artur Tyndorf

wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Anna Kopycińska

   religia  

mgr Ewelina Kośka /s.Tarsycja/
mgr Aldona Tłusty
mgr Marzanna Jabłońska

Edukacja dla bezpieczeństwa

440e34c6b42ae55d891c6e18cd989b2c06be5198mgr Maria Szadkowska

doradztwo zawodowe

doradztwo-zawodowemgr Elwira Marcinkowska – Osmólska

wychowanie fizyczne   

mgr Waldemar Frydrychowicz
mgr Jarosław Kinecki
mgr Jolanta Nawrocka
mgr Maria Szadkowska
mgr Dariusz Szymański

biblioteka 
                      

mgr Jolanta Chyżyńska
mgr Ewa Chyżyńska
mgr Anna Ozimkiewicz
 

 

świetlica szkolna
 

mgr Mirosława Fierka / mgr Monika Szlufik 
mgr Marta Gajdkowska

mgr Elwira Marcinkowska – Osmólska
mgr Ewa Tomaszewska / mgr Agnieszka Kępczyńska
mgr Marzena Laskowska
 

psycholog

psych

 mgr Katarzyna Kowalkowska

pedagog szkolny
                       

  mgr Jolanta Wojda

pedagog specjalny

mgr Justyna Kaczorowska
mgr Małgorzata Narodzonek
mgr Małgorzata Puszcz

 

 

facebook