Program „Archipelag Skarbów”

W dniach 23.01 – 25.01.2019 roku  zrealizowany został  w naszej szkole program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów’. Dzięki szerokiemu zakresowi treści program odegrał ważną rolę  w pracy wychowawczej z młodzieżą szkolną. Stanowi cenną i skuteczną pomoc w przeciwdziałaniu zachowaniom problemowym i ryzykownym  młodzieży. 

Dnia 23.01.2019 roku w szkoleniu wzięli udział członkowie rady pedagogicznej. Następnie w szkoleniu  uczestniczyli  rodzice uczniów klas VII – VIII.

W dniach 24 – 25.01.2019 roku w programie „Archipelag Skarbów” wzięli udział uczniowie klas VII – VIII. W trakcie spotkania z młodzieżą  trenerzy przedstawili elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. Bardzo istotnym elementem było przedstawienie pięknych, a zarazem groźnych sił, które budzą się we wnętrzu dojrzewającego człowieka. W sposób jasny pokazano, że oswajanie wewnętrznych sił jest możliwe tylko wtedy, gdy żyje się na trzeźwo. Zaproszenie do swojego życia w wieku nastoletnim alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych powoduje zahamowanie rozwoju umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych. W sposób bardzo wyraźny przedstawiono wiedzę na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji.Ukazano siłę presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią w relacjach z innymi.  Uczniowie słuchali trenerów  z uwagą, brali aktywny udział w programie.

W trakcie każdej części programu prowadzone były ćwiczenia aktywizujące, podczas których uczestnicy otrzymywali od realizatorów nagrody w podziękowaniu za zaangażowanie. Treści programu ilustrowane były świadectwami zdrowego stylu życia realizatorów oraz osób znanych z mediów ( znani sportowcy, podróżnicy, Miss Polski, kierowca rajdowy i inni),  którzy w swoim życiu kierowali się szacunkiem do drugiego człowieka, bezinteresowną pomocą osobom potrzebującym. Od wielu lat rozwijają  swoje pasje i są szczęśliwymi ludźmi.

Trenerzy z pomocą młodzieży  starali się odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

– Jak budować szczęśliwe życie?
– Co może dać człowiekowi prawdziwe i trwałe szczęście?
– Jak budować więzi z innymi?
– Czy warto mieć marzenia i pasje?
– W jaki sposób okazywać szacunek?
– Jakie są różne rodzaje miłości?
 – W jaki sposób opanować wewnętrzne siły o charakterze seksualnym?
– Jaka  musi być miłość, by dawała człowiekowi szczęście?

Ważne przesłanie, wynikające z programu jest takie, że każdy człowiek jest gwiazdą.Podobnie jak gwiazda ma pięć ramion, tak człowiek składa się z : rozumu, ducha, więzi, ciała i uczuć. Ważne jest, by młody człowiek w swoich wyborach kierował się rozumem. Życie człowieka jest nieustanną podróżą i od nas samych zależy, czy dotrzemy do upragnionego celu, jakim jest szczęście. Można go długo szukać, ale warto, bo jest ono bezcennym darem dla człowieka.  Życzymy naszej młodzieży, by odnaleźli swój skarb – swoje szczęście.

Jolanta Wojda

facebook