Regulamin konkursu YOU CAN DRAW

angielskie-motywy

Założenia ogólne:

I Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego SP3 w Sierpcu:

mgr Aneta Cupała

mgr Elżbieta Szczepańska

mgr Kinga Wochowska

II Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych;

- motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych;

-integracja uczniów szkoły interesujących się nauką języka angielskiego oraz mających zdolności plastyczne;

- zachęcenie do rozwijania zdolności plastycznych dzieci i umożliwienie zaprezentowania  ich artystycznych i twórczych umiejętności;

- pobudzenie dzieci do aktywności poprzez wspólną zabawę, zachęcanie do zdrowej rywalizacji;

- kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur;

- popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci.

III Zasady uczestnictwa:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas podstawowych.
  2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
  • klasy I-III
  • klasy IV-VII

IV Wymagania konkursowe:

- uczestnik konkursu może zgłaszać tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę, którą wykonał w trakcie trwania konkursu;

- uczestnik sam przynosi wszystkie potrzebne przybory (kartka, kredki, etc.) do wykonania swojej pracy.

- każda praca powinna na odwrocie zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko i klasa;

-warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci udziału do 02.10.2017r. do swojego nauczyciela języka angielskiego;

V Założenia organizacyjne:

Data: 04.10.2017 rok; godz. 14:30

Czas trwania konkursu: 1-1,5 h (w zależności od potrzeb uczestników)

Klasy I-III

Zadaniem uczniów jest wykonać dowolną techniką artystyczną (rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, praca w formacie 3D ) pracę przedstawiającą  osobę/rzecz/miejsce/symbol kojarzące się uczestnikowi z kulturą krajów anglojęzycznych (np. czerwona budka telefoniczna, piętrowy autobus, Big Ben, etc.)

Klasy IV-VII

Zadaniem uczniów jest zaprojektować i wykonać dowolną techniką artystyczną pocztówkę z wakacji w Anglii.

VI KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

  1. Oceny prac konkursowych dokonuje jury powołane przez organizatorów.
  2. Ocenie podlegają: zgodność z tematyką konkursu, atrakcyjność formy (technika, kompozycja), kreatywność, wrażenia artystyczne i estetyczne;
  3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.

                                       Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

facebook