Rekrutacja do klas pierwszych – rok szkolny 2019/2020

kl1

 

Klasy I

  • 11.02.2019r. – 25.02.2019r. – wydawanie i składanie w sekretariacie szkoły Zgłoszeń o przyjęcie do klasy I dziecka z obwodu szkoły.
  • 26.02.2019r. – 19.03.2019r. – wydawanie i składanie w sekretariacie szkoły Wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka spoza obwodu szkoły.

Dokumenty

Kryteria przyjęcia do klasy I /pobierz/

Terminy przyjęcia do klasy I /pobierz/

WNIOSEK DO KLASY I /pobierz/

Druk zgłoszenia do Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego /pobierz/

 

Przy złożeniu druku zgłoszenia będą potrzebne następujące dokumenty:

  • dowód tożsamości rodzica/prawnego opiekuna,
  • akt urodzenia dziecka (w przypadku kiedy na akcie urodzenia nie ma numeru PESEL należy posiadać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL).
facebook