Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – rok szkolny 2019/2020

kl1

 

Oddziały przedszkolne

  • 11.02.2019r. – 18.02.2019r. – wydawanie i przyjmowanie w sekretariacie szkoły Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
  • 19.02.2019r. – 18.03.2019r. – wydawanie i przyjmowanie w sekretariacie szkoły Wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Dokumenty

Terminy /pobierz/

Kryteria przyjęcia do oddziału przedszkolnego /pobierz/

WNIOSEK DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO /pobierz/

 

Przy złożeniu druku zgłoszenia będą potrzebne następujące dokumenty:

  • dowód tożsamości rodzica/prawnego opiekuna,
  • akt urodzenia dziecka (w przypadku kiedy na akcie urodzenia nie ma numeru PESEL należy posiadać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL).
facebook