Rekrutacja

uwaga-gifrekrutacja1

Klasy I

  • 12.02.2018r. – 25.02.2018r. – wydawanie i składanie w sekretariacie szkoły Zgłoszeń o przyjęcie do klasy I dziecka z obwodu szkoły.
  • 26.02.2018r. – 19.03.2018r. – wydawanie i składanie w sekretariacie szkoły Wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka spoza obwodu szkoły.

 

Dokumenty:

1. Kryteria, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, liczba punktów za poszczególne kryteria i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia  (pobierz)

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas I w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego   (pobierz)

3. Wniosek o przyjęcie do klasy I   (pobierz)

4. Zgłoszenia kandydata zamieszkującego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sierpc   (pobierz)

 

Oddziały przedszkolne

  • 19.02.2018r. – 25.02.2018r. – wydawanie i przyjmowanie w sekretariacie szkoły Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
  • 26.02.2018r. – 19.03.2018r. – wydawanie i przyjmowanie w sekretariacie szkoły Wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

Dokumenty:

1. Kryteria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, liczba punktów za poszczególne kryteria i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia  (pobierz)

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego   (pobierz)

3. Wniosek o przyjęcie kandydata  do oddziału przedszkolnego  (pobierz)

4. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko – mieszkańca Sierpca w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu  (pobierz)

Przy złożeniu druku zgłoszenia będą potrzebne następujące dokumenty:

  • dowód tożsamości rodzica/prawnego opiekuna,
  • akt urodzenia dziecka (w przypadku kiedy na akcie urodzenia nie ma numeru PESEL należy posiadać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL).

 

1

„Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole, jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej…”

Drodzy Rodzice!

Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim przeżyciem dla dziecka jak również i dla rodziców jest rozpoczęcie nauki w szkole. Zrobimy wszystko, aby było to przeżycie radosne  i bezstresowe. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

Dlaczego warto posłać sześciolatka do naszej szkoły? – pobierz 

 Gotowość szkoły na przyjęcie najmłodszych dzieci - pobierz

Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole - pobierz

Dziecięcy apel do rodziców o wsparcie przed rozpoczęciem nauki szkolnej – prezentacja multimedialna – pobierz

 

   
facebook