Wykaz dodatkowych dni wolnych


od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r.

1

 13 października 2017 r. (piątek)

22 grudnia 2017r. (piątek)

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

2 maja 2018 r. (środa)

4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek)

1 (5) Uwaga!

W dni wolne świetlica jest czynna w godzinach 700 – 1600


 

facebook