Wykaz dodatkowych dni wolnych


od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.
(§5) w sprawie organizacji roku szkolnego.

1

5 października 2018 r. (piątek)

2 listopada 2018r. (piątek)

29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

30 kwietnia 2019 r. (wtorek)

2 maja 2019 r. (czwartek)

1 (5) Uwaga!

W dni wolne świetlica jest czynna w godzinach 700 – 1600


 

facebook