Samorząd Uczniowski

logo_su(1)
     Samorząd Uczniowski jest organizacją, która bardzo aktywie działa na terenie naszej szkoły. Organizuje  lub włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne, imprezy szkolne, apele okolicznościowe i dyskoteki organizowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców.
        W naszej szkole wyznajemy zasadę, że samorząd szkolny to wszyscy uczniowie mający jedynie swoich reprezentantów w Samorządzie  Uczniowskim.   Opiekę  nad   samorządem   sprawują:  mgr  Joanna  Guzowska  i mgr Elżbieta Szczepańska.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – pobierz

Parlament Samorządu Uczniowskiego

IMG_7681 Patrycja Rama kl. VII c (z lewej)
Natalia Kluczyńska kl. VII a (w środku)
Aleksandra Kowalska kl. VII c (z prawej)

Parlament Małego Samorządu Uczniowskiego

duzeMaja Marciniak kl. III c (z lewej)
Oliwia Peszyńska kl. III e (w środku)
Karina Gajewska kl. III a (z prawej)   

 

Poczet Sztandarowy

 poczet 2  poczet 1
Chorąży – Kacper Szpakowski
Asysta – Patrycja Rama
Asysta – Aleksandra Kowalska
 Chorąży – Piotr Włodarski
Asysta – Dominika Broniszewska
Asysta – Nadia Chochlińska

 

Plan pracy SU w roku szk. 2017/2018 /zobacz/

 

Celem działania Samorządu jest:

  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.

Regulamin – SZCZĘŚLIWY NUMEREK – zobacz

facebook