Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu Erasmus+

23 stycznia 2019 r.  zostały przeprowadzone zajęcia języka angielskiego w ramach projektu Erasmus+ REALIZING EXCLUDED STUDENTS BY SMART STRATEGIES. Zajęcia miały na celu wprowadzenie strategii nauczania zespołowego i zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego. Uczniowie pracując w wylosowanych wcześniej grupach wspólnie rozwijali podstawowe sprawności w posługiwaniu się językiem angielskim – gramatyka, słownictwo, słuchanie, czytanie, komunikacja – na poszczególnych stacjach zadaniowych. Podczas zajęć nauczyciel przyjął rolę instruktora. Poprzez wspólną pracę w grupie, uczniowie, nie tylko rozwijali swoje umiejętności z języka angielskiego, ale również uczyli się współpracy z innymi, integracji społecznej i lepszej komunikacji z członkami swojej grupy. Każdy uczeń w grupie był w stanie pokazać jakąś umiejętność, która pomogła mu zbudować poczucie własnej wartości i pewności siebie, a także przynależności do grupy.

facebook