Zapisy do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

zapisy1a

Klasy I

kryteria klasa I /pobierz/

terminy – klasy pierwsze /pobierz/

wniosek o przyjęcie do szkoły /pobierz/

zgłoszenia kandydata do klasy I /pobierz/

Oddziały przedszkolne

kryteria oddziały przedszkolne /pobierz/

terminy – oddziały przedszkolne /pobierz/

wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego /pobierz/

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego /pobierz/

 

Przy złożeniu druku zgłoszenia będą potrzebne następujące dokumenty:

  • dowód tożsamości rodzica/prawnego opiekuna,
  • akt urodzenia dziecka (w przypadku kiedy na akcie urodzenia nie ma numeru PESEL należy posiadać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL).
facebook