Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
ul. Konstytucji 3 Maja 8
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel./fax: (0-prefix-24) 2752644
 

  


Historia i patron, pieśń szkoły

Dyrekcja i nauczyciele
Administracja i obsługa
Absolwenci
Dokumenty szkoły
Zajęcia pozalekcyjne

Uroczystości szkolne - galeria

Z życia szkoły
Nasi najlepsi
Pedagog
Sportowe wieści
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Publikacje
Pisali o nas
Linki do stron
Dla  szóstoklasistów
Gry i zabawy edukacyjne
zalecana rozdzielczość:
1024x768

 

Samorząd Uczniowski

          Samorząd Uczniowski jest organizacją, która bardzo aktywie działa na terenie naszej szkoły. Organizuje  lub włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne, imprezy szkolne, apele okolicznościowe i dyskoteki organizowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców.
       
W naszej szkole wyznajemy zasadę, że samorząd szkolny to wszyscy uczniowie mający jedynie swoich reprezentantów w Samorządzie  Uczniowskim.   Opiekę  nad   samorządem   sprawują:  mgr  Joanna  Guzowska  i mgr Elżbieta Szczepańska.
     

                      Parlament Samorządu Uczniowskiego

przewodnicząca  - Karolina Łukasiak kl. VI a (z lewej)
zastępca             -
Malwina Mikołajczuk kl. VI c (w środku)
sekretarz            - Julia Jackowska kl. VI a (z prawej)
 

 

Parlament Małego Samorządu Uczniowskiego

przewodnicząca - Amelia Marlęga kl. III d (w środku)
I  z-ca                 - Zuzanna Długokęcka kl. III c (z prawej)
Sekretarz           - Sebastian Szynacki kl. III a (z lewej)    
    
 

Poczet Sztandarowy

Chorąży - Jakub Witkowski
 
Asysta - Zuzanna Dzięgielewska
 
Asysta - Nadia Gajdkowska
 Chorąży - Sebastian Kościjański
 
Asysta - Martyna Kordyzon
 
Asysta - Martyna Sobotka


 


Regulamin Samorządu Uczniowskiego


              Plan pracy SU w roku szk. 2014/2015 /zobacz/

Celem działania Samorządu jest:

·         Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.

·         Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

·         Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.


Regulamin - SZCZĘŚLIWY NUMEREK - zobacz