Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
    
ul. Konstytucji 3 Maja 8
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
         tel./fax: (0-prefix-24) 2752644

 

 


Historia i patron, pieśń szkoły

Dyrekcja i nauczyciele
Administracja i obsługa
Absolwenci
Dokumenty szkoły
Zajęcia pozalekcyjne

Uroczystości szkolne - galeria

Z życia szkoły
Nasi najlepsi
Pedagog
Sportowe wieści
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Publikacje
Pisali o nas
Linki do stron
Dla  szóstoklasistów
Gry i zabawy edukacyjne
zalecana rozdzielczość:
1024x768

 

"Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli"

                                   
            

            
            
  
             
Od 3 września 2012 r. nasza szkolna biblioteka uruchomiła elektroniczny system wypożyczania książek

                Nauczyciele bibliotekarze:                             Biblioteka jest czynna:
               
mgr Jolanta Chyżyńska                                 poniedziałek - 800-1530
                mgr Anna Ozimkiewicz                                           wtorek -
800-1530
                                                                                                 środa
- 800-1500
                                                                                           czwartek -
800-1500
                                                                                                piątek
- 800-1500


PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


Zbiory biblioteczne stanowią:
książki - 17279 woluminów
czasopisma - 7  tytułów /głównie pozycje metodyczne dla nauczycieli/
zbiory specjalne: kasety video, płyty CD, mapy 

Czytelnia dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym,  udostępnianym  na miejscu oraz wypożyczanym na zajęcia lekcyjne. Do dyspozycji uczniów oraz nauczycieli  jest sprzęt audiowizualny oraz komputery z dostępem do Internetu.

Do zadań  naszej szkolnej biblioteki należy głównie:
- realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów
- przygotowanie do samokształcenia i korzystania ze źródeł informacji
- wspomaganie nauczycieli w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych
- upowszechnianie czytelnictwa poprzez różne formy: ekspozycje zbiorów,   
  konkursy, uroczystość pasowania na czytelnika.

Internetowe centrum informacji multimedialnej to 4 stanowiska komputerowe, które funkcjonują w szkole od grudnia 2005 roku. Otrzymaliśmy je w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Projekt  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Komputeryzacja biblioteki to nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli. Realizowane one będą poprzez:
- wykorzystywanie systemu komputerowego jako środka dydaktycznego w

  czasie zajęć bibliotecznych,
- pisanie zadań domowych, referatów,
- pogłębianie własnych zainteresowań i pasji,
- wyrównywanie różnic w dostępie do informacji,
- wdrażanie do samodzielnego poszukiwania i zdobywania potrzebnych
  informacji.

Tutaj można znaleźć ciekawe  informacje poświęcone  dziejom książki, bibliotek, pisma, opraw i zdobnictwa - słowem, wszystkim tym zjawiskom, które kształtowały i kształtują nadal postać książki.


Biblioteka szkolna na początku każdego roku szkolnego ogłasza konkursy – „Czytelnik Miesiąca”, „Najlepiej czytająca klasa” oraz „Czytelnik Roku”.
Wyniki tych konkursów są co miesiąc wywieszane na tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym.

W klasach I – III nagrodę przechodnią dla najlepiej czytającej klasy stanowi statuetka przedstawiająca Sowę, natomiast najlepszy czytelnik otrzymuje dyplom. Uczeń, który w ciągu roku uzyska najwięcej tytułów czytelnika miesiąca, na koniec roku otrzymuje tytuł czytelnika roku. 


Konkurs „Najlepiej Czytająca Klasa”

Wrzesień  – klasa IIId
                
klasa VId
Październik  – klasa IIIb
                   
klasa VIb
Listopad  – klasa IIb
               
klasa IVb
Grudzień  – klasa IIId
               
klasa IVc
Styczeń   – klasa IIIb
               
klasa VId
Luty    – klasa IIId
          
klasa VIb
Marzec    – klasa Ic
          
     – klasa VId
Kwiecień   – klasa IIId
          
     – klasa IVa
 

               Konkurs „Czytelnik Miesiąca”    

Czytelnik Miesiąca Września – klas I – III – Oliwia Meller kl. IIIb
                                             
Kinga Skowrońska kl. IIIb
                                             
 klas IV – VI –  Jakub Kuliński kl. IV
b
Czytelnik Miesiąca Października – klas I – III – Oliwia Meller kl. IIIb
                                             
      klas IV – VI – Wiktor Rochowicz kl. VId
Czytelnik Miesiąca Listopada – klas I – III – Angelika Gutkowska kl. IIId
                                             
  klas IV – VI – Karolina Dołkowska kl. IVb
Czytelnik Miesiąca Grudnia – klas I – III – Amelia Marlęga kl. IIId
                                             
      klas IV – VI – Wiktor Rochowicz kl. VId
Czytelnik Miesiąca Stycznia – klas I – III – Julia Grodzicka kl. IIa
                                             
      klas IV – VI – Wiktor Rochowicz kl. VId
Czytelnik Miesiąca Lutego – klas I – III – Anna Skwierawska kl. IIId
                                             
      klas IV – VI – Wiktor Rochowicz kl. VId
Czytelnik Miesiąca Marca – klas I – III – Wiktor Długokęcki kl. Ic
                                       
   klas IV – VI – Jan Keków kl. IVa
                                                               – Wiktor Rochowicz kl. VId 
Czytelnik Miesiąca Kwietnia – klas I – III – Amelia Marlęga kl. IIId
                                       
   klas IV – VI – Wiktor Rochowicz kl. VId
 


Czytelnik Roku 2007/2008 w kategorii klas IV – VI Anna Barańska kl. VB
                                            w kategorii klas I – III Ewa Wiśniewska kl. IIa
                                                                                 Kinga Bartkowska kl. IIc

Czytelnik Roku 2008/2009 w kategorii klas IV – VI  Anna Czarnomska kl. VIa
                                            w kategorii klas I – III  Kinga Bartkowska kl. IIIc

Czytelnik Roku 2009/2010 w kategorii klas I – III  Joanna Szymańska kl. IIId
                                            w kategorii klas IV – VI Kinga Bartkowska kl. IVc

Czytelnik Roku 2010/2011 w kategorii kl. I – III  Paweł Woźnicki kl. IIa
                                             w kategorii kl. IV – VI Kinga Bartkowska kl. Vc
                                                                                 Kinga Pokorska kl. IVd

Czytelnik Roku 2011/2012 w kategorii kl. I – III Paweł Woźnicki kl. IIIa
                                            w kategorii kl. IV – VI Patryk Marjański kl. Va

Czytelnik Roku 2012/2013 w kategorii kl. I – III Jakub Kuliński kl. IIb
                                            w kategorii kl. IV – VI Julia Jankowska kl. IVa

Czytelnik Roku 2013/2014 w kategorii kl. I – III Jakub Kuliński kl. IIIb
                                            w kategorii kl. IV – VI Wiktor Rochowicz kl. Vd


            Linki do stron:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
Dom Kultury w Sierpcu
Sierpecka Czytelnia Wirtualna
Polska Biblioteka Internetowa
Czasopismo "Biblioteka w szkole"
Strony internetowe bibliotek pedagogicznych
Oficyna Wydawnicza G&P