Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
ul. Konstytucji 3 Maja 8
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel./fax: (0-prefix-24) 2752644

 

 


Historia i patron, pieśń szkoły

Dyrekcja i nauczyciele
Administracja i obsługa
Absolwenci
Dokumenty szkoły
Zajęcia pozalekcyjne

Uroczystości szkolne - galeria

Z życia szkoły
Nasi najlepsi
Pedagog
Sportowe wieści
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Publikacje
Pisali o nas
Linki do stron
Dla  szóstoklasistów
Gry i zabawy edukacyjne
zalecana rozdzielczość:
1024x768

 

1. Statut Szkoły,

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania,

a) Załączniki do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

3.  Program wychowawczy,

4.
Program profilaktyki,

5. Regulamin funduszu zdrowotnego,

a) Uchwała Nr 318/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2014r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 256/XXVIII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych  nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Sierpc oraz warunków i sposobu ich przyznawania,


6. Regulamin oceniania zachowania uczniów,

7. Zasady zachowania się uczniów i konsekwencje
ich nieprzestrzegania
,

8. Symbole szkoły,

9. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
w latach 2013 - 2018
,

10. Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników  materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

11. Regulamin realizacji godzin wynikającychz przepisu art. 42 ust.5 pkt 2
Ustawy Karta Nauczyciela