Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
ul. Konstytucji 3 Maja 8
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel./fax: (0-prefix-24) 2752644

 

 


Historia i patron, pieśń szkoły

Dyrekcja i nauczyciele
Administracja i obsługa
Absolwenci
Dokumenty szkoły
Zajęcia pozalekcyjne

Uroczystości szkolne - galeria

Z życia szkoły
Nasi najlepsi
Pedagog
Sportowe wieści
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Publikacje
Pisali o nas
Linki do stron
Dla  szóstoklasistów
zalecana rozdzielczość:
1024x768
Świetlica szkolna naszym drugim domem


               
               
"...Dzieci są bezbronne, słabe i zależne, są również dociekliwe, ruchliwe i pełne nadziei. Należy im zapewnić, wspólnym i zgodnym wysiłkiem życie spokojne, aby mogły się bawić i dorastać, rozszerzać swoje perspektywy i zdobywać doświadczenia..."
                                                     
Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.XI.1989 r.Co oferujemy naszym wychowankom?

           Nasza świetlica funkcjonuje od czasu powstania szkoły i zawsze cieszyła się dużą sympatią dzieci i rodziców.

           Podczas pobytu u nas dzieci mogą skorzystać z obiadów oferowanych przez stołówkę szkolną (należy wykupić karnet obiadowy). Świetlica działa dla uczniów klas I - III, a także dzieci starszych, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, dojazdy do szkoły lub oczekiwanie na zajęcia dodatkowe.
          Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno - wychowawczej według haseł tygodnia z uwzględnieniem imprez i uroczystości szkolnych, pór roku, itp.  W ramach zajęć dzieci odrabiają lekcje, czytają lektury, bawią się, grają w gry planszowe, uczestniczą w grach i zabawach dydaktycznych, ruchowych oraz sportowych na świeżym powietrzu. Na zajęciach plastycznych i manualnych rozwijają swoją wyobraźnię, poczucie estetyki i sprawność rąk. Zajęcia sportowe i zabawy doskonalą ogólną sprawność fizyczną, bawią i integrują grupę oraz rozwijają więź społeczną.

Do stałych imprez świetlicowych można zaliczyć:

  • Poranek  z okazji Dnia Nauczyciela;

  • Zabawy  i wróżby andrzejkowe;

  • Spotkanie  wigilijne z opłatkiem;

  • Poranek  świetlicowy z okazji Dnia Dziecka


Nasz plac zabaw


Regulamin świetlicy przy SP nr 3 w Sierpcu /przeczytaj/                Nauczyciele wychowawcy:              Świetlica jest czynna:
               
p.  Magdalena Gajda                       od  poniedziałku do piątku
                p. 
Elżbieta Gożuk                             w godz. 700 - 1600 
                p.  Grażyna Fydrychowicz
                p. 
Ewa Tomaszewska
                p. Artur Tyndorf


Chcemy, aby każdy uczeń opuszczający świetlicę był:

  • Pełen wiary w siebie, w swoje zdolności i umiejętności
  • Świadomy swoich talentów, zdolności oraz zainteresowań
  • Z wykształconymi „nawykami kulturalnymi”, tzn. potrzebą czytania, obcowania ze sztuką  i kulturą
  • Przejawiający przyjazny stosunek do świata  i ludzi, wrażliwy na potrzeby innych i chętny do niesienia pomocy
  • Posiadający dobrze wykształconą świadomość ekologiczną

  


        
Wydarzenia świetlicy - zobacz