Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
ul. Konstytucji 3 Maja 8
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel./fax: (0-prefix-24) 2752644

 

 


Historia i patron, pieśń szkoły

Dyrekcja i nauczyciele
Administracja i obsługa
Absolwenci
Dokumenty szkoły
Zajęcia pozalekcyjne

Uroczystości szkolne - galeria

Z życia szkoły
Nasi najlepsi
Pedagog
Sportowe wieści
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Publikacje
Pisali o nas
Linki do stron
Dla  szóstoklasistów
zalecana rozdzielczość:
1024x768

Publikacje nauczycieli

1. Bożena Babecka - "Komputerowa reedukacja dzieci dyslektycznych"
2. Anna Kazimierowska - "Współpraca Muzeum Wsi Mazowieckiej ze szkołami"
3. Anna Kazimierowska -"Lekcje muzealne"

4. Bogumiła Rzeszotarska - "Samoocena ucznia w kształceniu zintegrowanym" 

5. Bogumiła Rzeszotarska - "Współpraca z rodzicami"
6. Bożena Babecka - "Wychowanie jest sztuką, a sztuka to najbardziej aktywny wychowawca"
7. Anna Mazurowska - "Wpływ muzyki na wyzwalanie ekspresji twórczej u uczniów"
8. Anna Mazurowska - "Wiosna w polu i w lesie"-scenariusz zajęć dla kl.III.
9. Alina Jakubowska - "Jak zostać dobrym opiekunem stażu?"
10. Anna Kazimierowska - "O naszych przodkach, czyli nie tylko drzewo ma korzenie". Konspekt lekcji historii w kl.IV

11. Ewa Rycharska "Jak pracuję na lekcjach matematyki". Lekcja otwarta z matematyki
12. Ewa Rycharska - "Czy zdolne dzieci są dla nauczyciela problemem?"
13. Anna Żuławnik - "Rozwijanie zainteresowań czytelniczych na poziomie kształcenia zintegrowanego"
14. Janina Blicharz - "Wykorzystanie multimedialnego elementarza Klik uczy czytać w nauce czytania w klasie I szkoły podstawowej
15. Jolanta Chyżyńska - "Konkursy czytelnicze w pracy biblioteki szkolnej"
16. Małgorzata Sajewska - "Wykorzystanie i wpływ origami na rozwój dziecka"

17. Joanna Lewandowska - "Pomoc dziecku sprawiającemu trudności wychowawcze"
18. Grażyna Krawczyńska - "Piękna tęcza na łące" - konspekt zajęć zintegrowanych dla  kl IIb
19. Dorota Pufelska - "Trudności szkolne u dzieci leworęcznych" /referat/
20. Dorota Pufelska - Ksiądz Jan Twardowski - prezentacja multimedialna

21. Krystyna Szczęsna - "Agresywne zachowania dzieci"
22. Anna Ozimkiewicz - "Kilka słów o biblioterapii"
23. Anna Ozimkiewicz - "Jan Brzechwa-czym fascynują nas  jego wiersze?"
24. Jolanta Wojda - "Klucz do porozumienia z dzieckiem"
25. Jolanta Wojda - "Potrzeby dzieci w kontekście piramidy Abrahama Maslowa"
26. Ewa Zaborowska  - "Stany depresyjne dzieci i młodzieży"
27. Anna Ozimkiewicz  - "Jak powstaje karta katalogowa"

28. Monika Wojciechowska - "Urządzenia peryferyjne" - prezentacja multimedialna
29. Magdalena Gajda - "Oko" - prezentacja multimedialna
30. Magdalena Gajda -
"Zasady BHP"
31. Anna Stoń - ,,Konspekty zajęć dla  kl. I b"

32. Monika Wojciechowska - "Budowa komputera" - prezentacja multimedialna
33. Magdalena Gajda - "Skrzypy i widłaki" - konspekt lekcji
34.
Monika Wojciechowska - Gazetka szkolna - praca na konkurs
35. Magdalena Gajda - "Ocean" - konspekt lekcji
36. Anna Stoń - Scenariusz zajęć z terapii pedagogicznej
37. Monika Wojciechowska - "Jak zredagować wywiad?" konspekt zajęć
38. Anna Ozimkiewicz - "Ekslibris" - prezentacja multimedialna
39. Małgorzata Tyburska - "Fauna i flora Doliny Sierpienicy pod lupą badaczy z Trójki" - scenariusz uroczystości
40. Anna Stoń - Scenariusz imprezy andrzejkowej
41. Anna Stoń - Scenariusz spotkania z rodzicami - nauka, przemoc
42. Anna Stoń - Metody aktywizujące
43. Anna Stoń - Scenariusz zajęć wyrównawczych
44. Anna Stoń -
Scenariusz zajęć wyrównawczych - czytanie
45. Anna Stoń - Scenariusz zajęć zintegrowanych - kwiaty
46. Anna Stoń - Scenariusz zajęć utrwalających z zakresu wiedzy o kraju ojczystym  i Unii Europejskiej