Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
ul. Konstytucji 3 Maja 8
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel./fax: (0-prefix-24) 2752644

 

  


Historia i patron, pieśń szkoły

Dyrekcja i nauczyciele
Administracja i obsługa
Absolwenci
Dokumenty szkoły

Uroczystości szkolne - galeria

Z życia szkoły
Nasi najlepsi
Pedagog
Sportowe wieści
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Publikacje
Pisali o nas
Linki do stron
Dla  szóstoklasistów
Gry i zabawy edukacyjne
zalecana rozdzielczość:
1024x768

   Ogólnopolski sprawdzian kompetencji dla szóstoklasistów    

Test, będący  sprawdzianem umiejętności, które uczeń nabył w szkole podstawowej, oceni  pięć ważnych umiejętności:
1. Czytanie
2. Pisanie                                                                 
3. Rozumowanie
4. Korzystanie z informacji
5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce.

   
   Na sprawdzianie badany będzie poziom opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań, które są podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Sprawdzian nie będzie wykraczał poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.
    
  Szczegółowe informacje dotyczące standardów wymagań znajdują się na stronie www.oke.waw.pl 
Cenne wskazówki znajdziecie także w serwisie szkolnym.

Szóstoklasisto, pamiętaj!

      Sprawdzian musisz napisać. Jeśli do niego nie przystąpisz,  nie możesz rozpocząć nauki w gimnazjum.
Wyniki sprawdzianu nie będą miały jednak wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.

      Po otrzymaniu testu do ręki najpierw sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Następnie zapisz swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego.

      Masz obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości możesz poprosić o ich wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

       Pisz spokojnie i samodzielnie! Jeśli będziesz ściągać lub przeszkadzać innym, będziesz musiał opuścić salę, a Twój sprawdzian zostanie unieważniony.

  
  Uwaga!!
Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo do zdawania sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń lub pomocy ze strony nauczyciela wspomagającego). Podstawą jest opinia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 Przykładowe sprawdziany, podobne do tego, jaki wszyscy uczniowie szóstych klas będą rozwiązywać  oraz wiele pomocnych  informacji  znajdziesz w portalu Gazety Wyborczej.