Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
ul. Konstytucji 3 Maja 8
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel./fax: (0-prefix-24) 2752644
 

  

Historia i patron, pieśń szkoły

Dyrekcja i nauczyciele
Administracja i obsługa
Absolwenci
Dokumenty szkoły
Zajęcia pozalekcyjne

Uroczystości szkolne - galeria

Z życia szkoły
Nasi najlepsi
Pedagog
Sportowe wieści
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Publikacje
Pisali o nas
Linki do stron
Dla  szóstoklasistów

zalecana rozdzielczość:
1024x768

    Program dydaktyczno-wychowawczy naszej szkoły zakłada rozwijanie zainteresowań dzieci. Jedną z form realizacji tego zadania jest udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. Przeznaczone są dla wszystkich dzieci: tych mających trudności w nauce, niezwykle zdolnych oraz dla tych, którzy chcą miło i ciekawie spędzić czas poza lekcjami.


    W  roku szkolnym 2012/2013 oferujemy naszym wychowankom udział w następujących zajęciach :

koła artystyczne:     Zespół wokalny "Trójeczki" - 2h
                                  koło plastyczne - 2h
                                  Cheerleaders - 4h                                 

Koło Żywego Słowa - 3h

koło redakcyjne gazetki szkolnej - 1h                                                   
 Przydział zajęć

l.p.

rodzaj zajęcia

prowadzący liczba godzin
1. Koło Żywego Słowa mgr Jolanta Chyżyńska
mgr Joanna Guzowska
1
2
2. Cheerleaders mgr Olga Grzecznowska 4
3. koło plastyczne
 
mgr Anna Kazimierowska 2
4. koło reakcyjne gazetki szkolnej mgr Monika Wojciechowska 1


 

                 Godziny nauczycieli wynikające z art.42 ust.2 pkt2
                      ustawy Karta Nauczyciela rok szk.2013/2014

 

Lp.

Nazwisko i imię

Rodzaj zajęcia

Dzień

Godziny od - do

Sala

1.

Agacińska - Łukasiak Teresa

1.zajęcia świetlicowe

czwartek

940-1040

7

2.zajęcia świetlicowe

piątek

1000-1100

7

2.

Ferenc Iwona

1.koło języka angielskiego kl. I – przygotowanie ucz. do konkursów

wtorek

1340-1425

15

2.koło języka angielskiego kl. VI – przygotowanie ucz. do konkursów

środa

1340-1425

15

3.

Fierka Mirosława

1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w kl. IIIa

wtorek

1340-1425

206

2. koło matematyczne kl. III przygotowanie ucz. do konkursów

czwartek

1340-1425

206

4.

Fydrychowicz Grażyna

1. koło „ Ratujemy i uczymy ratować” kl. I-III

piątek

1040-1125

201

2.zajęcia świetlicowe

piątek

940-1035

7

5.

Gajda Magdalena

1.zajęcia świetlicowe

czwartek

800-900

7

2. koło „ Ratujemy i uczymy ratować” kl. IV- VI

poniedziałek

1330-1425

107

6.

Gożuk Elżbieta

1.zajęciaświetlicowe

poniedziałek

1400-1500

5

2. zajęcia świetlicowe

poniedziałek

1500-1600

5

7.

Guzowska Joanna

1.zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z jęz. pol.

środa

1435-1520

105

2.koło teatralno – recytatorskie „Figielek” – przygotowanie uczniów do uroczystości szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych

czwartek

1435-1520

 

 

 

105

8.

Jakubowska Alina

1 zajęcia.korekcyjno-kompensacyjne kl. I A, B

wtorek IA
wtorek IC

1145-1230
855- 940

214
214

2.koło ortograficzne w kl. III – przygotowanie ucz. do konkursów

środa

1245-1330

214

9.

Kalkowska Hanna

1. koło zainteresowań – matematyka kl. IV przygotowanie ucz. do konkursów

czwartek

1245-1330

108

2. koło matematyczne kl. VI – przygotowanie ucz. do konkursów

środa

1340-1425

108

10.

Kalkowska Irena

 

1.zajęcia logopedyczne
kl. IVC, VD

wtorek

1245- 1330

105

2.zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z jęz. pol.

środa

1340- 1425

105

11.

Kamińska Elżbieta

1.zajecia z jęz. angielskiego w kl. 0A, 0B

wtorek 0B
środa 0A

1200-1230
1430-1500

16
16

2. koło  j. angielskiego kl. III – przygotowanie ucz. do konkursów

środa

1340-1425

213

12.

Kazimierowska
Anna

1. realizacja programu „Mali Sierpczanie”

piątek

950-1035

213

2. koło plastyczne kl. I – III przygotowanie ucz. do konkursów

piątek

1340-1425

213

13.

Kinecki Jarosław

1.zajęcia sportowe piłki koszykowej i piłki siatkowej

poniedziałek

1340-1425

m.s.g

2.zajęcia ogólnorozwojowe w kl.  V, VI  przygotowanie ucz. do zawodów sportowych

czwartek

1245-1330

m.s.g

14.

Krupa Alfreda

1. koło biblijne

czwartek

1340-1425

117

2.koło biblijne

czwartek

1435-1520

117

15.

Lewandowska Joanna

1. koło „Pięknego czytania” w klasach I – III – przygotowanie ucz. do konkursu i

piątek

1145-1230

214

2.zajęcia świetlicowe

wtorek

1230-1330

7

16.

Nawrocka Jolanta

1.nordic walking kl. IV - VI /zajęcia ogólno rozwojowe w kl.  IV-VI przygotowanie uczniów do zawodów sportowych

wtorek

1340-1425

m.s.g

2.zajęcia ogólno rozwojowe w kl.  IV-VI przygotowanie uczniów do zawodów sportowych /nordic walking kl. IV - VI

wtorek

1435-1520

m.s.g

 

 

17.

Ozimkiewicz Anna

1.zajęcia świetlicowe kl. 0 - I

poniedziałek

1230-1330

7

2.koło Przyjaciół Biblioteki

czwartek

1245-1330

bib.

18.

Ossowska Dorota

1. zajęcia przygotowujące do konkursu wiedzy obywatelskiej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i ziemi sierpeckiej

wtorek – co dwa tygodnie

1340-1520

104

2. koło historyczne- zajęcia przygotowujące ucz. do konkursów historycznych

wtorek – co dwa tygodnie

1340-1520

104

19.

Pufelska Dorota

1.zajecia dydaktyczno – wyrównawcze kl. IIIB, IIIC

wtorek

1145-1230

207

2.koło zainteresowań – matematyka kl. V – przygotowanie ucz. do konkursów

poniedziałek

1435-1520

109

20.

Rycharska Ewa

1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. V

środa

1435-1520

109

2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. VI

poniedziałek

1340-1425

109

21.

Rzeszotarska Bogumiła

1. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. IVB

piątek

1245-1330

216

 2. zajęcia rekreacyjno – sportowe kl. IIBC,,III – przygotowanie ucz. do zawodów sportowych

wtorek

1340-1425

d.s.g

22.

Sajewska Małgorzata

1. ZHP

środa

1245-1330

215

2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. IIB, IID

wtorek

1340-1425

215

23.

Stoń Anna

1.zajecia rewalidacyjne  kl. VB

wtorek

800-855

108

2. zajęcia świetlicowe

środa

940-1040

7

24.

Szczepańska Elżbieta

1.koło z  j .angielskiego kl. V – przygotowanie ucz. do konkursów i sprawdzianu szóstoklasisty

środa

1435-1520

113/202

2. koło teatralno – recytatorskie „Figielek” – przygotowanie uczniów do uroczystości szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych

czwartek

1435-1520

105

25.

Szczęsna Krystyna

1. zajęcia wyrównawcze z matematyki w kl. IV

czwartek
kl. IVa,c

1340-1425

214

2. zajęcia rekreacyjno – sportowe kl. I, II AD – przygotowanie ucz. do zawodów sportowych

piątek

1245-1330

d.s.g

26.

Szymański Dariusz

1.zajęcia ogólnorozwojowe kl. V przygotowanie uczniów do zawodów sportowych

wtorek

1435-1520

d.s.g

2. zajęcia z lekkoatletyki klas IV  –VI przygotowanie ucz. do zawodów sportowych

wtorek

1530-1615

d.s.g

27.

Tłusty Aldona

1.gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna kl. IIB, IIIA, IVB

poniedziałek

1145-1230

201

2.koło biblijne

czwartek

800-845

217

28.

Tomaszewska Ewa

1.zajęcia świetlicowe

czwartek

1125-1230

5

2.koło przyrodniczo- ekologiczne kl. IV ,VI

czwartek

855-940

107

29.

Tyburska Małgorzata

1.zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. pol. kl. V

poniedziałek

1435-1520

104

2. zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. pol. kl. VIA, D

środa

1245-1330

14

30.

Tyndorf Artur

1.Zespół  werblistów kl. IV-VI

piątek

1700-1745

110

2. Zespół wokalny kl. IV - VI

czwartek

1435-1520

110

31.

Wojciechowska
Monika

1. ZHP

wtorek

1435-1520

202

2. zajęcia świetlicowe

wtorek

1125-1225

7

32.

Wojda Jolanta

 

 

1.zajęcia logopedyczne
kl. III A

wtorek

900-1000

6

2.zajęcia logopedyczne kl. III C

czwartek

1130-1230

6

33.

Woźnicka Barbara

1.koło przyrodniczo- ekologiczne  IV

środa

1340-1425

108

2. koło  sprawnych rąk kl. IV-VI – przygotowanie ucz. do konkursów

piątek

co dwa tygodnie

1435-1520

1530-1615

108

34.

Zofia Hołubicka

1.koło misyjne

czwartek

1145-1230

217